Stop navigatie

Contactgegevens

Deze gids is bedoeld voor eenieder die betrokken is bij de beroepspraktijkvorming, ook wel stage genoemd. De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de beroepsopleiding opleiding. In deze gids vind je alle informatie die hierop betrekking heeft. Het dient als ondersteuning voor een zo goed mogelijk verloop van de beroepspraktijkvorming.

Mochten er situaties ontstaan of vragen zijn waarop het antwoord niet te vinden is in deze gids dan kun je contact opnemen met school.

Voor inhoudelijke vragen of leerling-zaken kun je contact opnemen met de verantwoordelijke BPV-docent. Bij de start van de stage krijg je te horen welk van de docenten dit is.

Voor overige vragen rondom de BPV kan contact gezocht worden met de mevr. van der Putten, BPV-coördinator van de opleiding ICT. Zij is bereikbaar op telefoonnummer

0165 – 590100,  of via mailadres pu1h@rocwb.nl

 

We wensen al onze leerlingen een prettige, leerzame en succesvolle praktijk toe en de praktijkopleiders succes en plezier bij het begeleiden van onze leerlingen.