Stop navigatie

Doelstelling

Wat is nu het doel van de BPV?

 

Voor de student:

 • het ontwikkelen van een goede beroepshouding.
 • het omgaan met andere werktijden
 • leren omgaan met collega’s met verschillende functies en niveaus
 • leren omgaan met de organisatie van een bedrijf of instelling
 • indien van toepassing: direct klantcontact, telefonisch of persoonlijk
 • theorie en aangeleerde vaardigheden toepassen in de praktijk
 • verwachtingen t.a.v. een beroep, organisatie en carrièremogelijkheden toetsen aan de praktijk

 

Voor de praktijkbiedende organisatie:

 • op de hoogte blijven van de inhoud van de opleidingen
 • medeverantwoordelijkheid dragen voor het afleveren van een goede beroepskracht
 • een goed beeld krijgen van een eventueel toekomstige medewerker

 

Voor de school:

 • door regelmatige bezoeken tijdens de BPV-periode houden docenten voeling met de praktijk
 • op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen bij bedrijven en instellingen
 • doordat docenten op de hoogte blijven kunnen opleidingsprogramma’s waar nodig worden aangepast zodat kwaliteit en actualiteit van de opleiding gewaarborgd zijn