Stop navigatie

Informatie Beroeps Praktijk Vorming

Voorbereiding op de BPV

Voorafgaand aan de BPV-periode word je door de school voorgelicht over de BPV. Je krijgt dan informatie over de inhoud, de periode, de regels en over praktijk biedende organisaties.

Vervolgens ga je zelf op zoek naar een stageplaats. Dat doe je door schriftelijk te solliciteren. Hoe je het beste een sollicitatiebrief kunt opstellen heb je geleerd bij het vak Nederlands. Natuurlijk mag je, en is het vaak zelfs verstandig, je brief laten controleren door een van je docenten.

Na de brief volgt eventueel een afspraak voor een sollicitatiegesprek. Tijdens dit gesprek moet je je goed presenteren. Vanzelfsprekend komt dan ook de inhoud van je stage aan bod. Van jou wordt verwacht dat je tijdens het kennismakingsgesprek aangeeft welke werkzaamheden passen bij de opleiding. Ook dien je aan te geven welke opdrachten je van school uit meekrijgt. Het is daarom belangrijk je goed voor te bereiden op zo’n gesprek door je passend te kleden en goed op de hoogte te zijn van de mogelijke werkzaamheden die je uit zou kunnen voeren. Als het gesprek goed verloopt, en je wordt aangenomen, kan er door school een stageovereenkomst worden opgesteld.

Als het je niet tijdig is gelukt een BPV-plaats te vinden dan loop je studievertraging op je blijft dan zitten. Het is dus belangrijk dat je op tijd begint met het zoeken van een stageplaats. Stage maakt onderdeel uit van de diplomering, zonder voldoende stage kan er geen diploma afgegeven worden.

  

Duur van de BPV

De BPV-periode voor Leerjaar 2 is: van 24-08-2020 T/M 22-01-2021

Het aantal BPV-uren in deze periode bedraagt 19 weken 684 uur

De BPV-periode voor Leerjaar 3 en voor leerjaar 2 niveau 3 is: van 25-01-2021 t/m 25-06-2021

Het aantal BPV-uren in deze periode bedraagt 19 weken 684 uur

Werktijden

In principe maak je dezelfde uren per dag als de werknemers van de organisatie waar je werkt. Dat betekent dat je soms meer uren werkt en soms wat minder. Gemiddeld bestaat een werkweek voor leerjaar 2 en 3 uit 36 uur per week . Als je per week minder uren kunt werken, dan kun je deze uren tijdens de vakanties (die in de stageperiode vallen) inhalen.

Gewerkte uren worden bijgehouden op een urenlijst en afgetekend door de praktijkopleider. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juiste invulling en ondertekening van de urenlijst..